top of page

PRZYGOTOWANIE DO
POBRANIA MOCZU

IMG_7146.jpg
IMG_7166.jpg

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO POBRANIA MOCZU NA BADANIE OGÓLNE?

 • Zaopatrz się  w specjalny jednorazowy pojemnik.
 • Przed pobraniem próbki moczu umyj ręce, a następnie ujście cewki moczowej.
 • Do pojemnika oddaj mocz z  "środkowego strumienia".
 • Pierwszą niewielką ilość moczu należy oddaj do toalety.

 • Następnie oddaj mocz do pojemnika (od 50 do 100 mililitrów).

 • Zamknij szczelnie pojemnik z pobraną próbką moczu.

 • Próbkę moczu dostarcz jak najszybciej do Punktu Pobrań.

 • Jeśli nie możesz dostarczyć pojemnika natychmiast, umieść go w lodówce i przynieś do zbadania w ciągu 2-3 godzin.
Przynajmniej dzień przed planowanym oddaniem moczu do badania zaleca się powstrzymanie od stosunków płciowych.

W czasie menstruacji badanie mikroskopowe osadu moczu nie powinno być wykonywane i należy rozważyć, czy w tym okresie nie należy odstąpić od badania.
 

 

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO POBRANIA MOCZU NA POSIEW?

 
 • Zaopatrz się w specjalny, jałowy pojemnik.
 • Przed pobraniem próbki moczu umyj ręce, a następnie ujście cewki moczowej.
 • Pobierz, najlepiej pierwszy poranny mocz, po nocnym spoczynku.
 • Przed pobraniem próbki moczu dokładnie, ciepłą wodą z mydłem umyj ręce, a następnie ujście cewki moczowej (u kobiet okolice sromu, od przodu w kierunku odbytu, u mężczyzn żołądź po odsunięciu napletka). Wytrzyj się jednorazowym ręcznikiem. Umożliwia to pozbycie się bakterii, które, po dostaniu się do próbki, mogą zafałszować wynik badania.
 • Do pojemnika, starając się nie dotykać ścianek wewnętrznych, oddaj mocz z "środkowego strumienia".
 • Pierwszą niewielką ilość moczu należy oddać do toalety.

 • Następnie oddać mocz do pojemnika (5 - 10 ml).

 • Zamknij szczelnie pojemnik z pobraną próbką moczu.

 • Próbkę moczu dostarcz jak najszybciej do Punktu Badań.

 • Jeśli nie możesz dostarczyć pojemnika natychmiast, umieść go w lodówce  i przynieś do zbadania w ciągu 2-3 godzin.

 

U osoby zdrowej mocz jest fizjologicznie jałowy, natomiast cewka moczowa i okolice intymne skolonizowane są drobnoustrojami. Dlatego prawidłowe pobranie moczu i sposób dostarczenia do laboratorium odgrywają decydującą rolę w uzyskaniu wiarygodnego wyniku posiewu.

 
bottom of page