top of page

PRZYGOTOWANIE DO BADAŃ

IMG_7146.jpg
IMG_7166.jpg

Prawidłowe przygotowanie do badania oraz sposób i czas pobrania próbek ma wpływ na wiarygodność wyników badań laboratoryjnych.

 

Nieprawidłowe przygotowanie do badań może spowodować uzyskanie wyniku badania, który nie będzie adekwatny do aktualnego stanu zdrowia oraz może utrudnić dalszą diagnostykę. 

  • Większość badań laboratoryjnych należy wykonywać w godzinach porannych, we krwi pobranej na czczo, po spoczynku nocnym.

  • W przypadku niektórych badań, np. glukozy, żelaza, triglicerydów, krew zawsze należy pobierać na czczo, gdyż po posiłku parametry te ulegają zmianom.

  • Ze względu na rytm dobowy wielu hormonów, krew do badań z zakresu gospodarki hormonalnej organizmu, zaleca się pobierać w godzinach porannych.

  • Niektóre badania wymagają specjalnego przygotowania przed pobraniem próbek do badań, np. powstrzymania się od przyjmowania leków, specjalnej diety itp.

  • Próbki moczu, kału i innych materiałów pobierane samodzielnie należy pobierać wg zaleceń lekarza lub zgodnie z instrukcjami udostępnianymi w Punkcie Pobrań.

  • Próbki do badań mikrobiologicznych należy pobierać tylko do jałowych pojemników.

  • Próbki takie jak np. mocz i kał, należy dostarczać do laboratorium jak najszybciej po pobraniu.

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO BADAŃ?

ZAPOZNAJ SIĘ ZE SZCZEGÓŁOWYMI INFORMACJAMI

bottom of page