top of page
Szczegółowy skład badania:

- amfetamina i pochodne
- leki analgetyczne
- leki przeciwdepresyjne
- leki hipotensyjne
- leki uspokajające
- leki nasenne
- leki neuroleptyczne
- opiaty
- opioidy
- narkotyki projektowane „dopalacze”
- Pochodne fenyloetyloaminy: amfetamina, metamfetamina, MDA, MDMA, MDEA, MBDB, BDB, PMA, PMMA, HMMA, MDAI, hordenina, 2-aminoindan, 6-APB, 4-fluoroamfetamina, 4-fluorometamfetamina, 4-metyloamfetamina, efedryna, pseudoefedryna, norefedryna, norpseudoefedryna, metiopropamina, beta-metoksyfenyloetyloamina, beta-k-2C-B, 5-EAPB, 4-hydroksyamfetamina)
- Katynony: benzedron, katynon, metkatynon, mefedron, flefedron, metedron, MDPV, metylon, butylon, nafyron, pentylon, pentedron, MDPPP, 4-MPHP, 3,4-dimetylokatynon, 4-etylometkatynon, 4-metyloetkatynon, alfa-PBP, alfa-PVP, alfa-PVT)
- Piperazyny: benzylopiperazyna, 1-metylo-3-fenylopiperazyna, N-3-metylobenzylopiperazyna, 1,3-chlorofenylopiperazyna, 1,2-metoksyfenylopiperazyna, fluorofenylopiperazyna, m-trifluorofenylopiperazyna)
- Inne: ketamina, norketamina, dehydronorketamina, lidokaina, metylofenidat, etylofenidat, kwas ritalinowy, trazodon, 3,4-CTMP, N,N-dietylotryptamina, metoksetamina)
- Benzodiazepiny: adinazolam, alprazolam, alfa-OH-alprazolam, bentazepam, bromazepam, 3-OH-bromazepam, brotizolam, chlordiazepoksyd, demoksepam, klobazam, norklobazam, klonazepam, 7-aminoklonazepam, klonazolam, kloniprazepam, diazepam, nordiazepam, oksazepam, temazepam, diklazepam, estazolam, etizolam, dechloroetizolam, flunitrazepam, 7-aminoflunitrazepam, norflunitrazepam, flunitrazolam, flubromazepam, 3-OH-flubromazepam, flubromazolam, flurazepam, 1-OH-etyloflurazepam, halazepam, dezalkiloflurazepam, ketazolam, delorazepam, lorazepam, lormetazepam, meklonazepam, medazepam, metizolam, midazolam, alfa-OH-midazolam, nifoksypam, nimetazepam, 7-aminonimetazepam, nitrazepam, 7-aminonitrazepam, nitrazolam, fenazepam, 3-OH-fenazepam, piwoksazepam, prazepam, pyrazolam, tetrazepam, nortetrazepam, triazolam, alfa-OH-triazolam.
- leki „Z”: zaleplon, 5-oksy-zaleplon, zolpidem, zolpidem-6-COOH, zolpidem-fenylo-4-COOH, zopiklon, norzopiklon, N-tlenek zopiklonu, 2-amino-5-chloropirydyna (metabolit zopiklonu).

*mocz

Screening leków w moczu

660,00 złCena
    bottom of page