top of page
Jest to analiza panelowa, pozwalająca na szybkie określenie stężenia 60 substancji należących do grupy opiatów i opioidów oraz innych leków przeciwbólowych .

Do substancji analizowanych w ramach tego panelu należą:
buprenorfina, glukuronid-3-buprenorfiny, norbuprenorfina, glukuronid norbuprenorfiny, dekstrorfan, dekstrometorfan, EDDP, fencyklidyna, fentanyl, norfentanyl, flupirtyna, gabapentyna, ketamina, norketamina, ketobemidon, kodeina, 6-acetylokodeina, dihydrokodeina, glukuronid-6-kodeiny, norkodeina, dihydronorkodeina, glukuronid-6-dihydrokodeiny, metadon, mitraginina, morfina, 6-acetylomorfina, etylomorfina, dihydromorfina, glukuronid-3-morfiny, glukuronid-6-morfiny, normorfina dihydronormorfina, dezomorfina, nalokson, naltrekson, 6-beta-naltreksol, oksykodon, hydrokodon, noroksykodon, oksymorfon, hydromorfon, paracetamol, pentazocyna, petydyna, norpetydyna, pirytramid, pregabalina, propofol, glukuronid-4-hydroksypropofolu, glukuronid-D-propofolu, propoksyfen, norpropoksyfen, sufentanyl, tapentadol, glukuronid-D-tapentadolu, demetylotapentadol, tramadol, demetylotramadol, tylidyna, nortylidyna.

Badanie wykonywane  wysokosprawną chromatografią cieczową sprzężoną z tandemową spektrometrią mas (LC-MS/MS).

Co ważne, za sprawą bardzo wysokiej czułości oraz wybiórczości proponowanej przez nas metody, analiza pozwala na wykrycie już śladowych ilości, nie tylko substancji zażywanej, ale również jej metabolitów.

* krew żylna, surowica

Opiaty i opioidy, LC-MS/MS

306,00 złCena
    bottom of page