top of page
Badanie fibrynogenu jest wykonywane:
- w celu stwierdzenia czy stężenie fibrynogenu jest wystarczające dla zachowania prawidłowego krzepnięcia krwi pomocy w rozpoznaniu zespołu DIC (zespół rozsianego wykrzepiania wewnątrznaczyniowego),
- w celu wykluczenia lub potwierdzenia wrodzonego niedoboru fibrynogenu lub nieprawidłowości jego budowy,
- w przypadkach przewlekłych krwawień lub skłonności do zakrzepów 
- w przypadkach nieprawidłowego/przedłużonego czasu protrombinowego (PT) i czasu częściowej tromboplastyny po aktywacji (aPTT),
- dla potwierdzenia czy zmiany w badaniu morfologii krwi są spowodowane stanem zapalnym,
- fibrynogen, jako białko ostrej fazy, może być również uważany jako nieswoisty wskaźnik stanów zapalnych, a także czynnik ryzyka rozwoju chorób sercowo-naczyniowych.

* krew żylna (cytrynian)

Fibrynogen

22,00 złCena
    bottom of page