top of page
Badanie wykonuje się w celu monitorowania dojrzałości płodu oraz monitorowania prawidłowości rozwoju płodu w przypadku ciąż wysokiego ryzyka i o nieokreślonym wieku.

Jest to przesiewowe badanie prenatalne w kierunku najczęstszych wad chromosomowych w drugim trymestrze ciąży.

Większość estriolu (uE3) krążącego w krwi matki w trzecim trymestrze ciąży jest produktem łożyska i płodu. W warunkach prawidłowych w miarę dojrzewania płodu produkcja estriolu się wzmaga. Stężenie  uE3 w surowicy matki w trzecim trymestrze wzrasta prawie trzykrotnie. Oznaczania stężenia uE3 w przebiegu ciąży wykorzystywane są  do monitorowania dobrostanu płodu, weryfikacji wieku ciąży i w przesiewowych badaniach prenatalnych. Utrzymujące się, niskie lub gwałtownie spadające stężenie uE3, sugeruje zagrożenie płodu. Po 40 tygodniu ciąży poziom estriolu spada o około 12% tygodniowo. Seryjne pomiary uE3 zalecane są przy prowadzeniu ciąż powikłanych cukrzycą i nadciśnieniem, przenoszonych i o nieokreślonym zaawansowaniu. W drugim trymestrze ciąży oznaczenie uE3 wykorzystywane jest w przesiewowych badaniach prenatalnych oceniających ryzyko wad genetycznych płodu. Uzyskane u badanej wyniki  uE3 odnoszone są do wielkości prawidłowych dla odpowiedniego  wieku ciąży. Program komputerowy na podstawie wprowadzonych danych  wylicza ryzyko wad chromosomalnych, zespołów: Downa (trisomia 21) i Edwardsa (trisomia 18) oraz wad morfologicznych centralnego układu nerwowego płodu (patrz: PRISCA, Ocena ryzyka wad chromosomalnych wg FMF). W przypadku obu trisomii stężenie uE3 jest mniejsze niż w przypadku ciąży prawidłowej. 
Estriol jest hormonem steroidowym. Prekursor estriolu jest syntetyzowany w nadnerczach płodu i przekształcany w estriol przez wątrobę płodu i łożysko. W wątrobie matki estriol ulega dalszym przekształceniom. W krążeniu estriol wolny - uE3 stanowi 9 % estriolu całkowitego. 

* krew żylna, surowica

Estriol wolny w E3

69,00 złCena
    bottom of page