top of page
Badanie APTT jest wykonywane:
- w przypadkach epizodów krwawień lub zakrzepicy,
- przed operacją w celu oceny możliwości wystąpienia krwawień, 
- podczas monitorowania leczenia przeciwkrzepliwego heparyną niefrakcjonowaną.

APTT jest miarą wewnątrzpochodnego układu aktywacji krzepnięcia po maksymalnej aktywacji czynników XI i XII. APTT zależy od czynników II, V, VIII, IX, XI, XII i fibrynogenu, nie zależy od liczby płytek krwi.

* krew żylna (cytrynian)

Czas koalinowo-kefalinowy (APTT)

18,00 złCena
    bottom of page