top of page
CA 72-4 jest markerem nowotworów przewodu pokarmowego (głównie żołądka) oraz jajnika. W przypadku raka żołądka czułość rozpoznania za pomocą CA 72-4 podnosi równoległe oznaczenie CEA, a w przypadku raka trzustki marker ten jest często oznaczany obok CA 19-9. Stężenie antygenu we krwi osób zdrowych jest bardzo niskie, a w przypadku chorób o charakterze zapalnym tylko sporadycznie podwyższone. W przypadku raka żołądka oprócz diagnostyki, jest wykorzystywany do monitorowania postępów choroby i oceny radykalności leczenia chirurgicznego. Podwyższone stężenie antygenu CA 72-4 obserwuje się także w przypadku raka jajnika, dlatego też można go stosować jako uzupełnienie wraz z oznaczaniem CA 125.

Antygen nowotworowy 72-4 jest mucyno podobną glikoproteiną. Podczas badań wykryto jego obecność w wielu tkankach płodu i komórkach gruczolakoraków. W komórkach i tkankach prawidłowych obserwuje się jego obecność bardzo rzadko.

* krew żylna, surowica

CA 72-4

133,00 złCena
    bottom of page