top of page
Podwyższony poziom CA 19-9 występuje w chorobach zapalnych wątroby i trzustki, czy niewydolności nerek, jednak w chorobach tych jego poziom nie przekracza zwykle wartości 400 U/ml. Wysokie wartości CA 19-9 obserwujemy przede wszystkim w raku trzustki, wtedy wartości tego antygenu mogą wzrosnąć do kilku tysięcy U/ml. Czułość diagnostyczna CA19.9 dla raków ogona trzustki wynosi około 60%, a dla raków głowy trzustki około 80%. Innechoroby nowotworowe, w których oznacza się CA 19-9 to: rak wątroby, rak jelita grubego, rak pęcherzyka żółciowego i rak żołądka. Natomiast przy stwierdzonym podwyższonym poziomie spadek/wzrost poziomu CA-19.9 jest dobrym wskaźnikiem skuteczności bądź nieskuteczności leczenia.

CA 19-9 jest antygenem węglowodanowym, wydzielniczym sialylowanym antygenem Lewis, identycznym z białkiem układu grupowego Lewis erytrocytów. W warunkach fizjologicznych jest wytwarzany przez komórki przewodu pokarmowego płodu, a w życiu dorosłym przez trzustkę, drogi żółciowe, gruczoły ślinowe i oskrzela. Wysokie stężenie tego białka znajdują się w wydzielinach i wydalinach: ślinie, mleku, smółce, wydzielinie oskrzeli, śluzie szyjki macicy i płynie nasiennym itp.

* krew żylna, surowica

CA 19-9

53,00 złCena
    bottom of page