top of page
Wydalanie 17-OH-Pregnenolonu analizuje się w przypadku, kiedy wolny kortyzol nie może zostać oznaczony. Obniżenie poziomu wydalania 17-hydroksykortykosteroidów stwierdza się w: niedoczynności kory nadnerczy, zespole Cushinga. Oznaczanie wydalania 17-OH-Pregnenolonu może być składową testu rezerwy nadnerczowej przy różnicowaniu niedoczynności nadnerczy.

* krew żylna, surowica

17 - hydroksypregnenolon

494,00 złCena
    bottom of page