top of page
Badanie poziomu cholesterolu całkowitego wykonuje się:
- u osób z rozpoznaną chorobą niedokrwienną serca (chorobą wieńcową, dusznicą bolesną, po zawale serca),
- u osób, u których rodzinnie występuje podwyższony poziom cholesterolu lub choroba niedokrwienna serca w młodym wieku,
- w wieku powyżej 35 lat, 
- u osób obciążonych czynnikami ryzyka rozwoju choroby niedokrwiennej serca, takimi jak cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, palenie papierosów,
- u osób przyjmujących leki obniżające poziom cholesterolu.

Cholesterol jest składnikiem błon komórkowych oraz prekursorem hormonów sterydowych i kwasów żółciowych. Cholesterol jest nie tylko dostarczany z pożywieniem, ale również syntetyzowany endogennie w ścianie jelita i wątrobie. Stężenie cholesterolu całkowitego we krwi jest wypadkową metabolizmu cząstek lipoproteinowych odpowiadających za jego transport pomiędzy wątrobą (cholesterol syntetyzowany endogennie) a jelitami, gdzie jest wchłaniany w procesach trawienia (cholesterol egzogenny - pokarmowy). Hipercholesterolemia jest ważnym czynnikiem ryzyka choroby wieńcowej.

* krew żylna, surowica

Cholesterol całkowity

14,00 złCena
    bottom of page